• Szczegóły
 • Recenzje
 • Niezawodny i wydajny środek przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, przydatny w domu, miejscach publicznych i w podróży | Zdezynfekujesz nim powierzchnie, na których najczęściej gromadzą się zarazki, np. nocnik, sedes, brodzik, umywalka, przewijak, stolik do karmienia, zabawki, klamka, pilot do TV, telefon, karta płatnicza, włączniki światła, stół, blat i inne | Zapobiega grypie i biegunkom | Delikatny, świeży zapach Cashmere | Nie podrażnia dróg oddechowych | Produkt przebadany zgodnie z normą dla środków dezynfekcyjnych EN 14885 | Numer pozwolenia: 6740/16. 

  Sposób użycia

  Spryskaj preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm, dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekaj 60 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy po użyciu preparatu spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą. 

  Substancje czynne w 100 g

  Propan-2-ol 40 g, Etanol 20 g, Chlorek didecylodimetyloamonu 0,25 g, Aminy, N-C10-16-alkilotrimetylenodiamina, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym 0,39 g. 

  Środki ostrożności

  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować na śluzówki i otwarte rany. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, suchym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z przepisami krajowymi. W KONTAKCIE ZE SKÓRĄ: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie wodą z mydłem. Skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W KONTAKCIE Z OCZAMI: chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy natychmiast przepłukać wodą przez 10-15 min., trzymając powieki szeroko rozwarte. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. W PRZYPADKU SPOŻYCIA: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. PO NARAŻENIU DROGĄ ODDECHOWĄ: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

Płyn do dezynfekcji powierzchni 100ml Cashmere (6 sztuk)

Kod produktu: 00009

Płyn do dezynfekcji powierzchni o zapachu Cashmere, także tych mających kontakt z żywnością (poza obszarem klinicznym)

Likwiduje bakterie, grzyby drożdżopodobne, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe (m.in. wirus grypy, opryszczki, HIV, żółtaczki typu B i C, Ebola) oraz wirusy nieotoczkowe (Rotawirus, Adenowirus).

Potwierdzona badaniami wysoka skuteczność bakteriobójcza i grzybobójcza na poziomie 99,99%.

Produkt SKUTECZNY wobec KORONAWIRUSA.

Działa już po 60 sekundach.

Przy zamówieniu min. 10 kartonów 1 karton gratis.

Przy zamówieniu powyżej 10 kartonów rabat 10%.

Cena za karton - 6 produktów.

Cena: 69,99 zł
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Niezawodny i wydajny środek przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, przydatny w domu, miejscach publicznych i w podróży | Zdezynfekujesz nim powierzchnie, na których najczęściej gromadzą się zarazki, np. nocnik, sedes, brodzik, umywalka, przewijak, stolik do karmienia, zabawki, klamka, pilot do TV, telefon, karta płatnicza, włączniki światła, stół, blat i inne | Zapobiega grypie i biegunkom | Delikatny, świeży zapach Cashmere | Nie podrażnia dróg oddechowych | Produkt przebadany zgodnie z normą dla środków dezynfekcyjnych EN 14885 | Numer pozwolenia: 6740/16. 

  Sposób użycia

  Spryskaj preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm, dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekaj 60 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy po użyciu preparatu spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą. 

  Substancje czynne w 100 g

  Propan-2-ol 40 g, Etanol 20 g, Chlorek didecylodimetyloamonu 0,25 g, Aminy, N-C10-16-alkilotrimetylenodiamina, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym 0,39 g. 

  Środki ostrożności

  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować na śluzówki i otwarte rany. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, suchym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z przepisami krajowymi. W KONTAKCIE ZE SKÓRĄ: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie wodą z mydłem. Skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W KONTAKCIE Z OCZAMI: chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy natychmiast przepłukać wodą przez 10-15 min., trzymając powieki szeroko rozwarte. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. W PRZYPADKU SPOŻYCIA: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. PO NARAŻENIU DROGĄ ODDECHOWĄ: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.