• Szczegóły
 • Recenzje
 • Niezbędny w codziennym zastosowaniu | Zapewnia natychmiastową dezynfekcję rąk i ochronę przed zarazkami w każdych warunkach | Posiada działanie bójcze wobec bakterii, drożdżaków, prątków gruźlicy oraz wirusów opryszczki, żółtaczki, HIV i wirusa Rota | Przebadany dermatologicznie | Gwarantuje higieniczną czystość i odpowiednie nawilżenie skóry | Produkt przyjemnie pachnie, posiada wygodne i szczelne opakowanie, które można mieć zawsze przy sobie.

   

  Sposób użycia

  Przez 15 sekund wcieraj w dłonie 3 ml płynu. Czynność wykonaj dwa razy.

  Skuteczność mikrobiologiczna

  Zabija bakterie, drożdżaki, wirusy otoczkowe i prątki gruźlicy w czasie 30 sekund (czyste ręce) lub 60 sekund (brudne ręce).

  Substancje czynne w 100 g

  Propan-2-ol 60 g, kwas d-glukonowy, związek z N,N”-bis (4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekanodi-amidyną (2:1) 0,5 g. Produkt przebadany zgodnie z normą dla środków dezynfekcyjnych EN 14885.

  Środki ostrożności

  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować na śluzówki i otwarte rany. W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie braku szybkiej poprawy skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta, podać do wypicia wodę, w przypadku braku poprawy skontaktować się z lekarzem.
  Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. W przypadku połknięcia może powodować podrażnienia błon śluzowych gardła, nosa i dalszych odcinków układu oddechowego, bóle brzucha, nudności, wymioty. W przypadku wdychania: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Spray do dezynfekcji rąk 100ml (6 sztuk)

Kod produktu: 00003

Spray do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu drożdżakobójczym, bakteriobójczym, ograniczonym wirusobójczym (zabija m.in. wirusa grypy, opryszczki, HIV, żółtaczki typu B i C) oraz bójczym wobec prątków gruźlicy.

Potwierdzona badaniami wysoka skuteczność bakteriobójcza i grzybobójcza na poziomie 99,99%.

Produkt SKUTECZNY wobec KORONAWIRUSA.

Działa już po 30 sekundach (czyste ręce) lub po 60 sekundach (czyste ręce).

Przy zamówieniu min. 10 kartonów 1 karton gratis.

Przy zamówieniu powyżej 10 kartonów rabat 10%.

Cena za karton - 6 produktów.

Cena: 79,99 zł
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Niezbędny w codziennym zastosowaniu | Zapewnia natychmiastową dezynfekcję rąk i ochronę przed zarazkami w każdych warunkach | Posiada działanie bójcze wobec bakterii, drożdżaków, prątków gruźlicy oraz wirusów opryszczki, żółtaczki, HIV i wirusa Rota | Przebadany dermatologicznie | Gwarantuje higieniczną czystość i odpowiednie nawilżenie skóry | Produkt przyjemnie pachnie, posiada wygodne i szczelne opakowanie, które można mieć zawsze przy sobie.

   

  Sposób użycia

  Przez 15 sekund wcieraj w dłonie 3 ml płynu. Czynność wykonaj dwa razy.

  Skuteczność mikrobiologiczna

  Zabija bakterie, drożdżaki, wirusy otoczkowe i prątki gruźlicy w czasie 30 sekund (czyste ręce) lub 60 sekund (brudne ręce).

  Substancje czynne w 100 g

  Propan-2-ol 60 g, kwas d-glukonowy, związek z N,N”-bis (4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekanodi-amidyną (2:1) 0,5 g. Produkt przebadany zgodnie z normą dla środków dezynfekcyjnych EN 14885.

  Środki ostrożności

  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować na śluzówki i otwarte rany. W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie braku szybkiej poprawy skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta, podać do wypicia wodę, w przypadku braku poprawy skontaktować się z lekarzem.
  Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. W przypadku połknięcia może powodować podrażnienia błon śluzowych gardła, nosa i dalszych odcinków układu oddechowego, bóle brzucha, nudności, wymioty. W przypadku wdychania: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.