Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Sklep internetowy Crazy Details, funkcjonujący pod adresem www.crazydetails.eu i www.crazydetails.store, prowadzony jest przez: 

 

SAIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nad Rzeczką 19, 03-257 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000451959 w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydziale Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 146545947, NIP: 524-275-74-07.

 

Kontakt
Telefon: 507 006 380
Mail:
office@saia.com.pl

 

SŁOWNICZEK
Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy www.crazydetails.eu; 
Sklep – sklep internetowy www.crazydetails.eu, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.crazydetails.eu;
Towary – towary umieszczone na stronie internetowej www.crazydetails.eu i oznaczone jako dostępne; 
Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie; 
Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.crazydetails.eu; 
Konto Klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta; 
Panel Klienta – element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta oraz zawierający historię jego aktywności w Sklepie; 
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem firmy wybranej przez Klienta spośród wymienionych w Regulaminie; 
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep dostarczy towar Klientowi; 
Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych. Płatności online obsługuje ING Bank Śląski S.A.

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.crazydetails.eu określa prawa i obowiązki Sklepu i Klienta w zakresie korzystania i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Za pośrednictwem Strony internetowej, Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów, których obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalny w myśl przepisów prawa polskiego. Sklep zobowiązany jest do dostarczania Towarów bez wad.
 3. Sprzedaż Towarów, o których mowa w ust. 2, prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 4. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.
 5. W związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu lub korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści mogących wprowadzać w błąd, obraźliwych oraz mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

 

§ 2. Zawarcie umowy sprzedaży

 

 1. Informacje o Towarach zamieszczone na Stronie internetowej, a w szczególności ich opisy, właściwości oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 i nast. Kodeksu cywilnego.
 2. W celu przeglądania oferty Sklepu oraz dokonania wyboru Towarów nie jest wymagana rejestracja na Stronie internetowej Sklepu.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Klient akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.

 

§ 3. Składanie i realizacja zamówień

 

 1. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.crazydetails.eu, 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, strona umożliwia zakup bez rejestracji, rejestrację oraz logowanie zarejestrowanego użytkownika.
 2. Klient, składając zamówienie przez stronę www, chcący nabyć towar, wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności. W trakcie składania zamówienia przez stronę www, Klient przechodzi przez wskazane etapy: a. wybiera zamawiane towary i ich ilość; b. wybiera formę dostawy; c. wybiera formę zapłaty; d. wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być inne dane niż dane Klienta); e. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem; f. potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia jest uzależnione od wybranej formy zapłaty i odbywa się według następujących zasad: a. Klient, dokonujący zakupów z płatnością przy odbiorze – za pobraniem, otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. b. Klient, dokonujący zakupów z płatnością w formie on-line – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności przez Sklep za zamówiony towar.
 4. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiana faktura, która zostanie przekazana Klientowi razem z zamówionym towarem pod wskazany przez Klienta adres dostawy.  Klient, kupujący więcej niż jeden towar, chcący otrzymać odrębne faktury na poszczególne towary lub na inne dane Klienta, winien złożyć odrębne zamówienia na towary objęte poszczególnymi fakturami.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
 6. Liczba sprzedawanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.
 7. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
 8. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość e-mailową z prośbą o usunięcie konta na adres mailowy office@saia.com.pl. W przesłanej wiadomości mailowej należy podać adres e-mailowy, na który konto zostało zarejestrowane.

 

§ 4. Cena

 

 1. Ceny Towarów podane na Stronie internetowej Sklepu mają charakter wiążący w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Wszystkie ceny Towarów, znajdujące się na Stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, lecz nie zawierają kosztów przesyłki, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 5. Modyfikacja składanych zamówień

 

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu przekazania towaru do wysłania. Po przekazaniu towaru do wysyłki, Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. 507 006 380 w godzinach pracy biura, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail: office@saia.com.pl.
 3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność lub za pośrednictwem przekazu pocztowego realizowanego przez Pocztę Polską S.A. jeśli Klient zakupił towar z płatnością „za pobraniem”. 

 

§ 6. Sposób dostawy i czas realizacji zamówień 

 

 1. Na stronie Sklepu przy każdym towarze podana jest (w dniach roboczych) dostępność tego towaru. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim dany sklep przekaże zamówiony towar do wysyłki do Klienta, nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia Klientowi za pośrednictwem wybranej formy dostawy. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie czas: dostępności towaru plus przewidywany czas dostawy i nie może przekraczać 30 dni od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia Sklepu z realizacją zamówienia w terminie 30 dni, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.
 2. Wysyłka towarów o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych towarów. W przypadku złożenia zamówienia na towary, w których przynajmniej 1 (jeden) z nich ma termin dostępności dłuższy niż 7 (siedem) dni, Sklep zaoferuje Klientowi podział zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania.
 3. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym u przewoźnika regulaminem świadczenia usług. Przesyłki dostarczane są w ciągu 2-3 dni roboczych.
 4. Klient ponosi opłaty za dostarczenie zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polski zgodnie z poniższym cennikiem dostawy, który dodatkowo umieszczony jest na stronie.

 

Metoda wysyłki Cena brutto
Odbiór osobisty 0,00 zł
Paczkomat InPost 8,99 zł
DHL Express 12,99 zł
Kurier InPost 12,99 zł
Paczkomat InPost - pobranie 14,99 zł
DHL Express - pobranie 17,99 zł
Kurier InPost - pobranie 18,99 zł
Zamówienie powyżej 100 zł dostawa gratis
 

 

§ 7. Formy płatności

 

 1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać: a. osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi firmy kurierskiej w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest „płatność przy odbiorze” b. płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym lub bankowym. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 2. Złożone zamówienia z wybraną opcją płatności on-line oczekują na wpłatę Klienta przez 7 dni od dnia złożenia zamówienia, po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

 

§ 8. Bezpieczeństwo transakcji

 

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e – przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, 40-086 Katowice, przy ul. Sokolskiej 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w wysokości 130.100.000 PLN, w całości opłaconym, , na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.imoje.pl/_file/imoje_Regulamin_merchant_18.11.2019.pdf.

 

§ 9. Odstąpienia od umowy

 

 1. Klient dokonujący zakupu Towarów w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odbioru Towaru, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient odstępujący od umowy może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. Pobierz formularz.
 2. W przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisywanych na informatycznych nośnikach odstąpienie od umowy jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy nie zostało usunięte oryginalne opakowanie.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 powyżej może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez złożenie oświadczenia na piśmie.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie ust. 1 powyżej, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w stanie niezmienionym. Zwrotu Towaru należy dokonać wraz z fakturą na następujący adres: SAIA Sp. z o.o., 03-257 Warszawa, ul. Nad Rzeczką 19 z dopiskiem „zwrot”.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta koszt przesyłki i opakowania Towaru do Sklepu pokrywa Klient.
 6. W przypadku przesyłania Towaru przez Klienta do Sklepu, na oryginalnym opakowaniu Towaru nie można umieszczać żadnych naklejek, w szczególności etykiet, znaczków. Towar należy zabezpieczyć dodatkowym opakowaniem zewnętrznym.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy Sprzedaży, zwrot kwot uiszczonych z tytułu umowy sprzedaży następuje w sposób podany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w terminie do 14 (czternastu) dni.
 8. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta, w trybie określonym w ust. 1 powyżej, Sklep poświadcza na piśmie otrzymanie Towaru zwracanego przez Klienta.

 

§ 10. Reklamacje 

 

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Klienta, jego adres do korespondencji oraz przyczynę jej złożenia oraz określać zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od Sklepu (w szczególności zgodnie z przepisami art. 560 i art. 561 Kodeksu Cywilnego).
 2. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. Pobierz formularz.
 3. W terminie kolejnych 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep rzeczy reklamowanej, Sklep zobowiązuje się do powiadomienia Klienta na wskazany przez niego adres pocztowy lub adres e-mailowy o ustosunkowaniu się do zgłoszonych przez Klienta roszczeń.
 4. Wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady nastąpi w rozsądnym czasie, o którym Klient zostanie poinformowany, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru (z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego) ponosi Sklep. Koszt dostarczenia wadliwego towaru do Sklepu zostanie zwrócony Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony uzgodnią inny sposób.
 6. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 7. W przypadku roszczeń Klienta z tytułu udzielonej mu przez Sklep gwarancji procedurę reklamacyjną określają obowiązujące przepisy prawa oraz otrzymany przez Klienta dokument gwarancyjny.
 8. Reklamowany Towar należy przesłać na następujący adres SAIA Sp. z o.o., 03-257 Warszawa, ul. Nad Rzeczką 19 z fakturą i informacją o przyczynach reklamacji.
 9. W siedzibie Sklepu nie dokonuje się wymiany Towaru ani zwrotów pieniężnych.
 10. Sklep informuje, iż nie dokonuje wymiany Towaru na inny Towar z oferty.

 

§ 11. Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym www.cracydetails.eu (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym www.crazydetails.eu, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego www.crazydetails.eu w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.crazydetails.eu), przetwarzane są przez SAIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nad Rzeczką 19, 03-257 Warszawa (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.crazydetails.eu, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 12 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie wysłane na adres email: office@saia.com.pl.
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.crazydetails.eu poświęconej polityce prywatności.

 

§ 12. Newsletter 

 

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sklepu oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sklepu (w tym treści dotyczące produktów Sklepu oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez zgłoszenie wysłane na adres email: office@saia.com.pl.

 

§ 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji 

 

 1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem, c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

 

§ 14. Postanowienia końcowe 

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 02.11.2020.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.